All posts tagged "עוץ לי גוץ לי כרטיסים ולוח הופעות"

  • עוץ לי גוץ לי

    עוץ לי גוץ לי הקאמרי קלאסיקה של התיאטרון הקאמרי, בעברית המבריקה של אחד מגדולי המשוררים העבריים אברהם שלונסקי והמוסיקה האהובה של המלחין דובי זלצר. לכל מי שראו את ההצגה בילדותם ורוצים להתענג עליה מחדש עם ילדיהם ונכדיהם....

    • Posted December 1, 2016
    • 0